Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o „szczegółowych założeniach projektu ustawy o katastrze nieruchomości oraz opodatkowaniu nieruchomości”
Dotyczy: Opinia o „szczegółowych założeniach projektu ustawy o katastrze nieruchomości oraz opodatkowaniu nieruchomości”
Dla: Rządu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1994
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego