Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o projekcie ustawy o giełdach towarowych
Dotyczy: projektu ustawy o giełdach towarowych
Dla: Rządu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego