Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o projekcie statutu Warszawskiej Terminowej Giełdy Towarowej w Warszawie i o regulaminie tej Giełdy
Dotyczy: projektu statutu Warszawskiej Terminowej Giełdy Towarowej w Warszawie i o regulaminie tej Giełdy
Dla: Rządu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego