Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie zgodności projektu ustawy o giełdach towarowych, o obrocie towarami i prawami związanymi z towarami na giełdach towarowych oraz o giełdowych domach składowych z innymi ustawami
Dotyczy: zgodności projektu ustawy o giełdach towarowych, o obrocie towarami i prawami związanymi z towarami na giełdach towarowych oraz o giełdowych domach składowych z innymi ustawami
Dla: Rządu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego