Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKonstytucja Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga z 7 stycznia 1921 r.
[w:] ŚWIAT, EUROPA, MAŁA OJCZYZNA. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin
[red:]  M. Małecki
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Bielsko-Biała 2009
Strony: 1229
ISBN: 978-83-60430-07-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa