Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPrzegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i NSA w zakresie administracyjnego postępowania orzekającego za rok 2005
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania Nr 1
[autor:] K. Kaszubowski,A. Skóra
Miasto: Gdańsk, s. 11-47, ISSN 1734-5677, 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego