Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Gmina i Inwestor – spór podatkowy czy wspólny interes w sprawie energetyki wiatrowej”
[autor:] J. Gliniecka
Miasto: Gdynia 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego