Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPolsko-jugosłowiańska Konferencja Naukowa
[autor:] J. Gliniecka
Miasto: Gdańsk 1986
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego