Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułSiła w szczytnym celu
Opis recenzowanej pozycji: (notka recenzyjna) Jerzy Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji. Historia - etyka - polityka - prawo, Wyd. Arche, Gdańsk 2005
[autor:] K. Zeidler
Polska Zbrojna 2005
Nr: 23
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa