Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne Zarys systemu, Warszawa 2002
[autor:] T. Bąkowski
PiP 2003
Nr: nr 3
Miasto:  2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego