Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułInstytucja uzgodnienia w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyrok: Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 27 maja 2004 r. (SA/Bk 1600/03
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa 2005, nr 4
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego