Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułUznanie fundacji za organizację społeczną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wyrok: Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa 2007, nr 2
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego