Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Zakamycze 2006
[autor:] T. Bąkowski
Acta Elbingesia rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2007, t. V, seria Prawo, Administracja, Zarządzanie Publiczne (nr 1)
Nr: 
Miasto: Elbląg 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego