Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułCharakter prawny przesłanek uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej przewidzianych w art. 155 k.p.a. oraz zakres sądowej kontroli stosowania tego przepisu
Wyrok: Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 2007 r., II GSK 68/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 4
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego