Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOrganizacja terenowej administracji publicznej
Nazwa czasopisma Acta Elbingesia 2006 t. VI, Prawo Administracja Zarządzanie publiczne
Numer 
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Elbląg 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego