Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOdpowiedź na pytania prawne: Czy dofinansowanie działalności ZSP dokonywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach umów na wykonywanie określonych zadań państwowych (w formie dotacji) można kwalifikować jako uczestnictwo państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 34 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora?
Dotyczy: pytania prawnego: Czy dofinansowanie działalności ZSP dokonywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach umów na wykonywanie określonych zadań państwowych (w formie dotacji) można kwalifikować jako uczestnictwo państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 34 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora?
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego