Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z art. 47, art. 31 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Dotyczy: wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z art. 47, art. 31 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego