Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia dotycząca zgodności sformułowania zwartego w przedłożonym przez Zarząd Miasta Jastrzębie Zdrój projekcie budżetu na 1998 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z art. 4 pkt. 5 ustawy o finansowaniu gmin, zakwestionowanego w Uchwale Nr 00570/I/273/97 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 1997 roku
Dotyczy: zgodności sformułowania zwartego w przedłożonym przez Zarząd Miasta Jastrzębie Zdrój projekcie budżetu na 1998 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z art. 4 pkt. 5 ustawy o finansowaniu gmin, zakwestionowanego w Uchwale Nr 00570/I/273/97 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 1997 roku
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego