Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOdpowiedź na pytanie prawne: Jak potraktować z punktu widzenia procedury prac parlamentarnych przesłany przez Prezesa NBP projekt założeń polityki pieniężnej na 1998 r. w świetle nowej Konstytucji RP i nowego prawa bankowego? Czy Sejm powinien przesłany projekt założeń polityki pieniężnej przyjąć do wiadomości, jak to uczynił z Raportem o stanie pieniądza, czy też powinien uchwalić uchwałę w sprawie założeń polityki pieniężnej?
Dotyczy: pytania prawnego: Jak potraktować z punktu widzenia procedury prac parlamentarnych przesłany przez Prezesa NBP projekt założeń polityki pieniężnej na 1998 r. w świetle nowej Konstytucji RP i nowego prawa bankowego? Czy Sejm powinien przesłany projekt założeń polityki pieniężnej przyjąć do wiadomości, jak to uczynił z Raportem o stanie pieniądza, czy też powinien uchwalić uchwałę w sprawie założeń polityki pieniężnej?
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego