Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdzającego niezgodność art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. nr 90, poz. 416) z późn. zm. z art. 1 i 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych, utrzymanych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą wykonawczą a ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 84, poz. 426) z późn. zm.
Dotyczy: wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdzającego niezgodność art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. nr 90, poz. 416) z późn. zm. z art. 1 i 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych, utrzymanych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą wykonawczą a ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 84, poz. 426) z późn. zm.
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego