Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia na temat projektowanych w sprawozdaniu podkomisji o poselskim projekcie ustawy o kasach budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe zapisów art. 2 i 4 dotyczących statusu prawnego kasy oraz zakresu jej działania w świetle prawa bankowego
Dotyczy: projektowanych w sprawozdaniu podkomisji o poselskim projekcie ustawy o kasach budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe zapisów art. 2 i 4 dotyczących statusu prawnego kasy oraz zakresu jej działania w świetle prawa bankowego
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego