Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOdpowiedź na pytanie prawne dotyczące rezerw celowych o następującej treści: Czy w świetle art. 20 zd. 1 Ustawy Konstytucyjnej z 17 października 1992 r. i art. 42 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo budżetowe, Minister Finansów jest upoważniony (na podstawie art. 43 ust. 5 Prawa budżetowego) do powiększania rezerw celowych utworzonych ustawą budżetową i rozdysponowania tak powiększonych środków na wskazane przez siebie wydatki budżetowe?
Dotyczy: pytania prawnego dotyczące rezerw celowych o następującej treści: Czy w świetle art. 20 zd. 1 Ustawy Konstytucyjnej z 17 października 1992 r. i art. 42 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo budżetowe, Minister Finansów jest upoważniony (na podstawie art. 43 ust. 5 Prawa budżetowego) do powiększania rezerw celowych utworzonych ustawą budżetową i rozdysponowania tak powiększonych środków na wskazane przez siebie wydatki budżetowe?
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego