Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 3 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianach niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r., nr 5, poz. 32) z art. 1 przepisów konstytucyjnych w zakresie, w jakim art. 16 tej ustawy nadaje mu moc wsteczną oraz art. 3 ust. 3 i 4 powołanej ustawy z art. 1 i 7 przepisów konstytucyjnych
Dotyczy: wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 3 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianach niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r., nr 5, poz. 32) z art. 1 przepisów konstytucyjnych w zakresie, w jakim art. 16 tej ustawy nadaje mu moc wsteczną oraz art. 3 ust. 3 i 4 powołanej ustawy z art. 1 i 7 przepisów konstytucyjnych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego