Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCharakter prawny aktu mianowania pracownika samorządowego
[w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych
[red:]  M. Stec
[autor:] J. Stelina
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy