Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułOSCE and Minorities. Assessments and Prospects, ed. by S. Parzymies
Opis recenzowanej pozycji: Warsaw:Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007, pp. 253
[autor:] K. Łasak
Security and Human Rights
Nr: vol. 19-2008-No. 3
Miasto: Martinus Nijhoff Publishers 2008
Strony: 250-252
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego