Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrywatne więzienie – szanse i zagrożenia
[w:] Misja służby więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych
[red:]  W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Poznań, Gdańsk, Warszawa 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii