Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułStatus prawny pre-embrionu
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 3/2009
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa