Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułThe act on information and consultation of employees as an example of implementation of the directive 2002/1/14
[w:] Le migrazioni dal mercato del lavoro Polacco
[red:]  L. Nogler
[autor:] M. Zieleniecki
Wydawnictwo: Universita Degli Studi Di Trento
Miasto: Trento 2008
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy