Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku SN z dnia 11 kwietnia 2006 r., II PK 224/05
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
Numer wydania 3/08
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy