Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do uchwały SN z dnia 10 stycznia 2007 r., III PZP 6/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2/2008
[autor:] J. Stelina
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy