Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 29 listopada 2006 r., II PK 357/05
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
Numer wydania 12/2008
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy