Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKoncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) a europejski dialog społeczny – uwagi wprowadzające
Nazwa czasopisma Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim. Materiały z konferencji, Katowice 20 października 2008 r.
Numer I
[autor:] J. Stelina
Miasto: Katowice 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy