Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski - doświadczenia i wyzwania XXI wieku
[autor:] T. Bąkowski, K. Zalasińska
Miasto: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego