Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułSurowszy reżim odpowiedzialności za zrzuty przypadkowe
Wyrok: ETS C-308/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania Nr 4
[autor:] D. Pyć
Miasto: Sopot 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego