Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWybrane zagadnienia filozofii prawa gospodarczego publicznego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XVIII
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska