Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRura pod falami
[w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska