Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułInwestycje na obszarach Natura 2000 w świetle prawa europejskiego i polskiego na przykładzie doliny rzeki Rospudy
[w:] Pravni aspekty odstranovani ekologickych zatezi s durazem na stare zateze a pravni aspecty ochrany prirody, Sbornik z konference, Hnanice 2007, Masarykowa Univerrzita
[autor:] T. Bojar-Fijałkowski,J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Brno 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska