Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDziałalność gospodarcza na obszarach Natura 2000
[w:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji
[red:]  M. Bar, J. Jendrośka
[autor:] T. Bojar-Fijałkowski,J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Wrocław 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska