Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo w obronie jakości życia
[w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha Radeckiego
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Wrocław 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska