Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecencja rozprawy doktorskiej mgr Marcina Pchałka
Opis recenzowanej pozycji: Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska