Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgra Macieja Nyki
Opis recenzowanej pozycji: Znaczenie stosunków zewnętrznych Wspólnoty dla integracji gospodarczej
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska