Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecencja książki Kamila Zeidlera
Opis recenzowanej pozycji: Prawo ochrony dziedzictwa kultury
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Zabytki. Heritage
Nr: 6
Miasto: . 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska