Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja wydaqwnicza
Opis recenzowanej pozycji: Wielostronne porozumienia dotyczące ochrony środowiska a pojęcie organizacji międzynarodowej w znaczeniu przepisów Konstytucji RP
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska