Publikacja typu: Referaty
TytułKlauzula ochrony środowiska w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 4 lipca 2004r
Na konferencji: Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej
[autor:] A. Powałowski
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska