Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKompetencje organów zarządzania gospodarką narodową w zakresie dysponowania mieniem ogólnonarodowym
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji UG
Numer 2
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 1980
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska