Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres podmiotowy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer 2
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska