Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres swobody podejmowania działalności gospodarczej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIV
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska