Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRzemieślnik jako przedsiębiorca
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
Numer 3
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska