Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWolność gospodarcza a konkurencja
[w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej, Księga Jubileuszowa z okazji 40 – lecie pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Katowice 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska