Publikacja typu: Referaty
TytułKonkurencja – istota, cel, ochrona
Na konferencji: Konferencja ogólnopolska „Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
[autor:] A. Powałowski
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska